Úhrady za služby


Platba za pobyt od 1. 6. 2023

Sociální služba Domov se zvláštním režimem:

jednolůžkový pokoj strava...............200,- Kč
ubytování.........195,- Kč
celkem...........395,- Kč


· 30 = 11.850,- Kč
jednolůžkový pokoj
s příslušenstvím
strava...............200,- Kč
ubytování........200,- Kč
celkem...........400,- Kč


· 30 = 12.000,- Kč
dvoulůžkový pokoj strava...............200,- Kč
ubytování.........190,- Kč
celkem...........390,- Kč


· 30 = 11.700,- Kč
dvoulůžkový pokoj
s příslušenstvím
strava...............200,- Kč
ubytování.........195,- Kč
celkem...........395,- Kč


· 30 = 11.850,- Kč
 

Sociální služba Chráněné bydlení:

Cena za stravu je účtována dle skutečně odebraných obědů v ceně
100 Kč/oběd.
pokoj v domácnosti ubytování .........200,- Kč
celkem.............200,- Kč

· 30  =  6.000,- Kč

 

Zprostředkované služby

Každý z klientů si hradí roční revizi vlastního elektrospotřebiče.
(v případě, že klient využije služeb jiného revizního technika, musí doložit platnou revizi s kulatým razítkem)

Dále si klient hradí měsíční poplatek ve výši 135,- Kč za TV a 45,- Kč za rozhlas dle platného zákona.

Ceník služeb DZR a CHB Terezín

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru

Jak probíhá proces postupu přijetí

top