TAK JDE ČAS

15. 10. 2020

Jak jde čas v Domově se zvláštním režimem Terezín?

Dnešní doba nepřeje běžným volnočasovým aktivitám, a to se samozřejmě podepisuje také na životě obyvatel DZR v Terezíně. Ale aktivizační pracovníci našeho zařízení se nikdy nevzdávají, a tak i v této „Covidové“ době přemýšlejí, jak klienty zabavit a nahradit jim tak aktivity, o které nyní přicházejí.  
Proto ve dnech 15. a 16. října proběhla v našem domově vzpomínková a prodejní výstava s názvem „Tak jde čas“. V kavárničce našeho zařízení jsme mohli všichni žasnout nad šikovností klientů a zaměstnanců, kteří vyráběli funkční hodiny z nejrůznějších materiálů. A tak jsme viděli hodiny malované     na plátno i na dřevo, hodiny zdobené ubrouskovou technikou, ale i háčkované. Nechyběly úžasné kousky z naší dřevařské, keramické a kreativní dílny, ale třeba i hodiny krajkové z deček našich babiček, paličkované, pastelkové, andělské nebo hodiny z obyčejných kolíčků na prádlo, či ze starého jízdního kola nebo záclonových kroužků. Bylo jich ještě mnohem víc. Dohromady se nám během téměř dvou let, od vzniku myšlenky na uspořádání podobné výstavy, povedlo s klienty vyrobit 93 ks krásných kousků.
A protože tato doba přímo nabádá k tomu, abychom se všichni zastavili a ohlédli se, byly součástí výstavy také již historické fotografie našeho domova, doplněné o ty současné. Mohli jsme si tak s klienty zavzpomínat na to, jak to „u nás“ vypadalo třeba před třiceti lety. Úspěch měly i citáty na téma „čas“, které výstavu doplňovaly, a asi každého přiměly k tomu, aby se zamyslel nad tím, jak se „svým časem“ nakládá.
To, že prohlídka výstavy s ohledem na různá ochranná opatření probíhala po malých počtech klientů i zaměstnanců, se ukázalo jako velké plus. Každá skupinka návštěvníků se totiž dokázala vždy na chvilku zcela ztišit a zaposlouchat se tak do tikotu všech hodin. My už tedy v domově všichni víme, jak hlasitě a přitom v rytmické melodii náš čas plyne.
  
Koordinátorka aktivizačních činností    
DZR Terezín
Martina Eliášová