COVID jednotka v DZR

30. 10. 2020
Dnes byla na 6. oddělení DZR vytvořena Covid zóna 3 pro potřeby péče o klienty s potvrzenou pozitivitou.