Covid a život v našem zařízení

02. 03. 2020
Jak se nám žije v Domově v době nouzového stavu?
Posuďte sami. 
Kdekdo by si pomyslel, že uzavřením našeho zařízení v souvislosti s onemocněním Covid-19 se život v našem Domově zastaví. Je však na omylu!
Přestože jsme ve volném pohybu vně Domova omezeni, neleníme a zábavu si najdeme i doma. 
V březnu jsme se věnovali pečení, přípravě na Velikonoce, šili jsme roušky. Sledovali jsme TV, pouštěli si filmy, besedovali o Coronaviru a předcházení nákaze.
V dubnu už to bylo veselejší. Bylo tepleji, proto už se daly volné chvíle trávit i v atriu Domova u kafíčka, při reprodukované hudbě. Sázeli jsme muškáty, které budou zdobit okna našeho zařízení na odděleních, za pomoci pracovníků jsme se jali nachystat zahradu na nadcházející sezónu. První letošní akcí na zahradě bylo pálení čarodějnic a opékání vuřtíků, které jsme si "na svobodě" opravdu všichni užili.
Nezapomněli jsme s sebou vzít ven ani své mazlíčky.