Pravidelné aktivity


Pravidelné programy v průběhu měsíce 
 
 • společná činnost na zahradě
 • společné zpívání
 • společné cvičení
 • bohoslužby
 • kavárnička
 • pohybová terapie
 • muzikoterapie
 • multismyslová terapie
 • canisterapie

 
 • malířská dílna
 • keramická dílna
 • truhlářská dílna
 • bazální stimulace
 • masáže
 • aranžerská dílna
 • šicí dílna
 • reminiscence
 • základy práce na PC a tabletu
 • stolní tenis

Rozpis aktivizačních činností.doc   
Naše plánované akce, jejich průběh a další důležité informace můžete sledovat také na facebooku - DZR Terezín | Facebook