Preventivní opatření - aktuality

02. 03. 2020
Z důvodu rizika onemocnění v rámci preventivních opatření byl až do odvolání vyhlášen dnešním dnem

ZÁKAZ NÁVŠTĚV  
bez-nazvu-kopie.png

v našem zařízení. Jedná se o návštěvy našich klientů i zaměstnanců.
 
Za pochopení děkujeme.
AKTUÁLNĚ K 3.4.2020:
K dnešnímu dni není v Domově evidován žádný případ onemocnění.
 
AKTUÁLNĚ 30.3.2020 :

K dnešnímu dni není v Domově evidován žádný případ onemocnění.
Klienti jsou v pořádku, jsou seznamováni se situací v DZR prostřednictvím jednotlivých pracovníků.
O nařízených opatřeních v DZR jsou informováni rovněž prostřednictvím nástěnek na odděleních.
Jsou i nadále zapojováni do aktivit a činností běžného života. Nikoliv po skupinách, ale jednotlivě.
Všem patří veliká pochvala, jsou trpěliví a vstřícní.
Poděkování patří rovněž rodinným příslušníkům, kteří se snaží udržovat telefonický kontakt s našimi klienty.
Zajištění bezpečného prostředí pro všechny naše uživatele je v tuto chvíli prioritou pro všechny zaměstnance a je naší zodpovědností.
Bližší informace rodinám klientů a opatrovníkům podají pracovnice sociálního oddělení - tel. 415 778 744, 778 488 839, popř. e-mailem: 

Bc. Pařízková Ivana             ivana.parizkova@domovterezin.cz
Kalistová Tereza, DiS.         tereza.kalistova@domovterezin.cz 


Další kontakty :
Bc. Fialová Jiřina                 vedoucí sociálního oddělení                 jirina.fialova@domovterezin.cz
Ing. Ryšánková Jana           ředitelka DZR                                          jana.rysankova@domovterezin.cz


V Domově neleníme, šijeme roušky pro vlastní potřebu. Děkujeme také všem, kteří nám roušky zasílají.
Děkujeme paní Janečkové, paní Vitnerové, paní Šupové a dalším příslušníkům rodin klientů, kteří nám zaslali roušky a jiné potřebné ochranné prostředky.

Z46VZXRU.jpg

AKTUÁLNĚ 16.3.2020 :

V souvislosti s šířením virové nákazy a onemocnění COVID-19 vláda 16.3.2020 schválila krizové opatření s cílem chránit zdraví klientů a zaměstnanců sociálních služeb.
Osobám, které žijí v Domovech pro seniory, včetně našeho zařízení, je vládním nařízením rozhodnuto o zákazu vycházení klientů mimo Domov.
Celou situaci, včetně všech doporučení a nařízení, pečlivě sledujeme. Jsme ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí.
Byl ustanoven krizový štáb DZR Terezín, který se operativně denně schází, aby situaci v našem zařízení monitoroval, hodnotil a případně rozhodl o dalších preventivních opatřeních.
Byl sestaven krizový plán, včetně plánu krizových opatření v případě karantény.
V případě karantény je provoz personálně zajištěn.
Činnosti služby budou v případě krizového stavu zredukovány na minimum.
Bližší informace rodinám klientů a opatrovníkům podají pracovnice sociálního oddělení - tel. 415 778 744, 778 488 839, popř. e-mailem (viz. kontakty).