AKTUÁLNĚ Z DZR - COVID-19

30. 11. 2020

 

AKTUÁLNĚ  Z  DZRcovid-19.png

Ke dni 30.11.2020 :

Dovolujeme si Vás informovat o aktuální situaci v Domově se zvláštním režimem Terezín v souvislosti s onemocněním COVID-19.
K dnešnímu dni můžeme konstatovat, že situace v našem zařízení je opět o něco lepší. Klienti se nám uzdravují, vracíme se pomalu ke svému dřívějšímu životu. S největší opatrností dbáme na to, abychom nadějně vypadající situaci nepodcenili. Stále ještě máme v zařízení několik klientů s potvrzenou pozitivitou. Jsme optimisté, pevně věříme, že se brzy uzdraví a nadcházející vánoční čas si všichni užijeme v klidu a pohodě.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV NADÁLE TRVÁ - původní termín do 3.11.2020 byl prodloužen v souladu s termínem platnosti nouzového stavu a opatřením omezujícím volný pohyb do 12.12.2020. O obnovení možnosti návštěv našeho zařízení budete na tomto webu včas informováni. 

Ke dni 20.11.2020 :
K dnešnímu dni můžeme konstatovat, situace v našem zařízení je o něco lepší. Klienti se nám uzdravují, z kovidových zón se vrací na své pokoje, pomalu ke svému dřívějšímu životu. Tento proces bude velmi pomalý a s jen největší opatrností bude činnost na jednotlivých odděleních obnovována. I přesto vládne optimistická nálada, pro všechny je to psychická vzpruha. Vyhráno ještě nemáme, ale děláme všichni maximum proto, abychom cíl už měli na dosah. Děkujeme za podporu, které se nám z vaší strany dostává.

Ke dni 13.11.2020 :
V zařízení zasáhlo onemocnění Covid-19 již téměř všechna oddělení. Klienti, kteří jsou izolováni, nemají závažný průběh tohoto onemocnění. Každých 5 dní probíhá testování klientů i pracovníků. Jsme v denní kontaktu s ošetřujícím lékařem a situaci průběžně konzultujeme s KSH.
V současné době se potýkáme s personální krizí, pomáhají nám dobrovolníci a příslušníci AČR. Nijak není ohrožena základní péče o klienty. Ti situaci zvládají dobře. V příštím týdnu už někteří izolaci opustí a navrátí se tak k běžnému režimu, na který byli zvyklí. Jsou trpěliví a opravdu se snaží nám naši práci usnadnit. Děkujeme vám všem za vaší projevenou podporu. I nadále vás budeme informovat.


Ke dni 6.11.2020 :
V tomto týdnu bylo provedeno první plošné testování našich klientů a zaměstnanců antigenními testy. Z výsledků vyplynulo, že někteří klienti a  pracovníci mohou být pozitivní na Covid-19. Dnes podstoupilo na základě tohoto výsledku 65 klientů testování PCR testy. Po oznámení výsledků budeme neprodleně informovat rodiny a opatrovníky.
Klienti, u nichž je podezření nebo ti, kteří mají příznaky (tepoty, respirační potíže), jsou izolováni na jednotlivých úsecích na odděleních. Naši pracovníci s maximálním nasazením zajišťují péči o ně. Zdravotní stav všech klientů je průběžně konzultován s ošetřujícím lékařem, který několikrát v týdnu zařízení navštěvuje. V příštím týdnu nám budou nápomocni jako personální posily studenti z UJEP Ústí nad Labem a příslušníci AČR. 

O dalším vývoji situace v našem zařízení vás budeme průběžně informovat.
Společně to zvládneme.


Ke dni 3.11.2020 :
Dnes byly do zařízení doručeny antigenní testy a od zítřka bude probíhat plošné testování klientů a zaměstnanců.

Ke dni 1.11.2020 :
V zařízení bylo provedeným testem PCR potvrzeno několik případů onemocnění Covid-19 u našich klientů. Ti byli přemístěni na vyčleněné oddělení Covid 3. Rodiny a blízcí byli okamžitě informováni.
Ostatní klienti jsou sledováni, je jim několikrát denně měřena teplota. Při podezření jsou izolováni na svých pokojích, probíhá konzultace jejich zdravotního stavu s KHS a ošetřujícím lékařem. Rodiny a opatrovníci jsou bezprostředně vyrozuměni. 
Klientům je ze strany personálu věnována maximální pozornost a péče. 
O dalším vývoji situace v našem zařízení vám budeme průběžně informovat.

Bližší informace rodinám klientů a opatrovníkům podají sociální pracovnice:

Bc. Pařízková Ivana             ivana.parizkova@domovterezin.cz       tel. 778 488 839

Kalistová Tereza, DiS.         tereza.kalistova@domovterezin.cz       tel. 608 964 768

ZÁKAZ NÁVŠTĚV NADÁLE TRVÁ - původní termín do 3.11.2020 byl prodloužen v souladu s termínem platnosti nouzového stavu a opatřením omezujícím volný pohyb, tj. do 20.11.2020, pokud nebude stanoveno jinak. O obnovení možnosti návštěv našeho zařízení budete na tomto webu včas informováni. 

Ke dni 30.10.2020 :
Včera podstoupilo preventivně PCR testy několik pracovníků a klientů DZR. Z důvodů možné pozitivity klientů byla dnes zřízena Covidová jednotka, kde budou případní pozitivní klienti umístěni. Covid zóna 3 byla vybudována na 6.oddělení a v souvislosti s tím bylo přistoupeno k přemístění některých klientů na volná lůžka jiných oddělení. Tento postup byl nevyhnutelný pro vybudování kapacity pro případy Covid onemocnění. Byly omezeny aktivizační činnosti s klienty, nikoliv však péče o ně. Provoz se snažíme zajistit prostřednictvím stávajících pracovníků. Všem patří velký dík. Pracovníkům za jejich plné nasazení, klientům, jejich rodinám a opatrovníkům za jejich pochopení. Společně to zvládneme.

Ke dni 27.10.2020 :
K dnešnímu dni se u několika zaměstnanců projevily příznaky respiračního onemocnění. Pracovníci jsou v domácí karanténě do doby, kdy budou otestováni. Situace je průběžně konzultována s KHS a s naším lékařem. Kontrolní testy klientů prozatím neprokázaly výskyt onemocnění Covid-19. Ve čtvrtek proběhne kontrolní PCR test u několika klientů, kteří mají zvýšenou teplotu a jsou preventivně izolováni.
O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.


ZÁKAZ NÁVŠTĚV TRVÁ - původní termín do 25.10.2020 byl prodloužen v souladu s termínem platnosti nouzového stavu a opatřením omezujícím volný pohyb, tj. do 3.11.2020, pokud nebude stanoveno jinak. O obnovení možnosti návštěv našeho zařízení budete na tomto webu včas informováni. 

Ke dni  22.10.2020 :
K dnešnímu dni jsme všichni stále OK, i nadále za omezených podmínek probíhají aktivity pro naše klienty. Snažíme se o to, abychom je zabavili, rozptýlili, změnili jim prostředí pobytu. Proto jezdíme na zahradu, na výlety do přírody v okolí a v neposlední řadě pořádáme různé akce, jako např. výstavu hodin "Tak jde čas", na které se klienti svými výrobky samo podíleli. Více v části webu "Ze života domova-proběhlé akce".
*********************************************************************

S ohledem na aktuální vládní nařízení a epidemiologickou situaci v ČR platí v našem zařízení 

od soboty 10.10 2020 do neděle 25.10.2020 včetně

ZÁKAZ  NÁVŠTĚV 

Komunikace mezi rodinami či opatrovníky a klienty sociální služby je zajištěna prostřednictvím telefonních hovorů a Skypové komunikace přes PC na odděleních,  vždy však po předchozí domluvě se sociální pracovnicí DZR.

Současnou situaci stále zvládáme na výbornou  a všichni klienti naší sociální služby i zaměstnanci dosud byli a jsou bez jakýchkoliv příznaků onemocnění. Zachováváme pozitivní mysl, radujeme se z každého dne a díky výletům do přírody a aktivitám uvnitř domova si užíváme příjemného podzimu. 

Bližší informace rodinám klientů a opatrovníkům podají pracovnice sociálního oddělení - tel. 415 778 744, 778 488 839, popř. e-mailem:
 
Bc. Pařízková Ivana             ivana.parizkova@domovterezin.cz
Kalistová Tereza, DiS.         tereza.kalistova@domovterezin.cz 


Další kontakty :
Bc. Fialová Jiřina                 vedoucí sociálního oddělení                 jirina.fialova@domovterezin.cz
Ing. Ryšánková Jana           ředitelka DZR                                          jana.rysankova@domovterezin.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dříve vydaná opatření :

Vzhledem k tomu, že stále trvá možné nebezpečí nákazy onemocněním COVID-19, platí i nadále tato opatření:

 • omezení návštěv v DZR (pro návštěvy jsou stanovená pravidla)

 • volný pohyb klientů mimo zařízení (doprovod pracovníka při pohybu klienta mimo DZR)

 • sledování zdravotního stavu (měření teploty klientů i zaměstnanců, sledování příznaků respiračních onemocnění)rouska.png

 • zastavení nově přijímaných klientů do DZR Terezín

 • povinnost používat roušku ve vnitřních prostorách staveb

 • povinnost používat roušku při výkonu práce na jednom místě ve vzdálenosti méně než 2 m od jiných osob

 • samozřejmostí je dodržování základní hygieny, zejména důkladné mytí rukou.  

Návštěvy klientů v rodinách a u svých blízkých

Klientům DZR je doporučeno nenavštěvovat místa s výskytem onemocnění Covid-19. Apelujeme proto na všechny - klienty i rodinné příslušníky, aby pečlivě zvážili vzájemnou návštěvu (u nás či v domácím prostředí) a případné dlouhodobé pobyty klientů u svých blízkých.
Klienti budou po návratu z dovolené     v rodině umístěni do izolace, popř. může být jejich návrat do Domova odložen..

Návštěvy klientů v našem zařízení

Jakýkoli kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID_19. 

Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.

Vzhledem k nově vydaným opatřením MZ ČR budou návštěvy klientů DZR Terezín umožněny pouze  po předchozí domluvě se sociálním oddělením DZR Terezín.
Četnost návštěv se omezuje na  jednu v měsíci.

Pravidla návštěv:

Svou návštěvu u nás, prosím, předem telefonicky zkonzultujte se sociálním oddělení. 

Návštěvy (max. 2 osoby) při příchodu do zařízení podepisují seznámení s opatřením a prohlášení o bezinfekčnosti. Bez vyplněného dotazníku nebude návštěva do zařízení vpuštěna. 
 
Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 
Návštěvník musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si bude  dezinfikovat ruce. Pokud je to možné, navštívený klient rovněž používá roušku.
  
Návštěvy mohou probíhat ve venkovních prostorách zařízení (atrium DZR)  v zasedací místnosti DZR. Návštěvy na pokojích klientů jsou zakázány. Návštěva na  pokoji umožní bude umožněna pouze výjimečně u imobilních klientů. Lůžka na pokoji v tomto případě budou zajištěna paravánem nebo jinou překážkou tak, aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů. Nutná je následná dezinfekce.
 
Je zajištěné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
 
Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, prostředkem s virucidním účinkem. Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje. V místnostech bude po ukončení návštěvy použita germicidní lampa.

Tato pravidla jsou platná od 9.10.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodinní příslušníci,

od 8. 6. 2020 jsou opět povoleny návštěvy v našem zařízení bez omezení. Tuto skutečnost, stejně jako vy, velmi vítáme. I nadále máme povinnost chránit zdraví vašich blízkých, proto je nutné dodržovat všeobecně platná pravidla a hygienická opatření.  
 
Obecná pravidla návštěv
 • Nadále doporučujeme max. počet 1-2 osoby.
 • Návštěva bude možná pouze při použití ochranných prostředků - rouška.
 • Návštěva nebudete mít teplotu vyšší než 37 °C nebo vykazovat jiné příznaky respiračního onemocnění.
 • Návštěvy doporučujeme v atriu DZR, v případě špatného počasí lze návštěvu uskutečnit na zasedací místnosti nebo na pokoji klienta.
 • Nadále by nemělo docházet mezi vámi a vaším blízkým k fyzickému kontaktu, proto vás prosíme, abyste po celou dobu návštěvy udržovali odstup.

Průběh návštěv

 • Po příchodu se, prosím, ohlaste na recepci DZR, nasaďte si roušku, vydezinfikujte si ruce. 
 • Ukončení návštěvy, prosím, rovněž oznamte na recepci. 
Předem děkujeme za pochopení a respektování výše uvedených pravidel.

Bližší informace rodinám klientů a opatrovníkům podají pracovnice sociálního oddělení - tel. 415 778 744, 778 488 839, popř. e-mailem:
 
Bc. Pařízková Ivana             ivana.parizkova@domovterezin.cz
Kalistová Tereza, DiS.         tereza.kalistova@domovterezin.cz 

 

Vážení rodinní příslušníci,

dle nařízení vlády jsou od 25. 5. 2020 opět povoleny návštěvy v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Obnovení návštěv, stejně jako vy, velmi vítáme. Nicméně jsme si plně vědomi toho, že návštěvy v této době představují pro všechny jisté riziko.
Proto, abychom i nadále ochránili zdraví vašich blízkých, budou návštěvy v našem domově probíhat organizovaně dle níže uvedených pravidel a za přísného dodržování preventivních opatření. Vzájemným pochopením a respektováním bezpečnostních podmínek společně vše zvládneme a budeme se těšit z radostných setkání, která všem už tolik chybí.
Níže naleznete informace a pravidla pro první fázi uvolnění návštěv v našem zařízení od 25. 5. 2020. Prosíme, vezměte na vědomí, že je možné, že tato pravidla budeme ještě v následujících dnech nuceni upravovat podle vývoje situace. O případných změnách vás bude bezodkladně informovat.
 

Koordinace návštěv – domluvení předem

Návštěvy budou možné ve všední dny v čase od 9:00 do 16:30 hodin. Vzhledem k nutnému dodržování preventivních opatřením budou návštěvy probíhat na předem určeném návštěvnickém místě a jejich počet bude koordinován: 
 • Návštěvy budou možné pouze po přechozí domluvě.
 • Pro každou návštěvu je vyhrazen čas maximálně 30 minut.
 • Pro rezervaci návštěvy se obracejte ve všední dny od 7:00 do 15:00 telefonicky na sociální pracovnici tel.: +420 415 778 744, 778 488 839.

Obecná pravidla návštěv

 • Na návštěvu mohou v rezervovaný čas přijít jen 1-2 osoby.
 • Návštěva bude možná pouze při použití ochranných prostředků jako je rouška, štít, ochranný plášť, a pokud nebudete mít teplotu vyšší než 37 °C nebo jiné příznaky respiračního onemocnění.
 • Návštěvy budou probíhat v atriu DZR nebo v případě špatného počasí v zasedací místnosti.
 • Fyzický kontakt mezi vámi a vaším blízkým nebude bohužel z bezpečnostních důvodů možný, proto vás prosíme, abyste po celou dobu návštěvy udržovali odstup minimálně 2 m. V tomto směru prosíme o vaši důslednost a striktní dodržení odstupuDěkujeme za vaši spolupráci a pochopení.

Průběh návštěv

 • V předem rezervovaném čase vás sociální pracovnice vyzvedne u hlavního vchodu.
 • Před vstupem vám pracovník recepce změří teplotu, proběhne dotazování ohledně vašeho zdravotního stavu a požádáme vás o podpis prohlášení o bezinfekčnosti a o dezinfekci rukou.
 • V případě, že nebudete mít vlastní, zapůjčíme vám potřebné ochranné prostředky.
 • Po každé návštěvě prostor/nábytek důkladně vydezinfikujeme.
V případě dotazů se, prosíme, obracejte na sociální pracovnice.
Předem děkujeme za pochopení a respektování výše uvedených pravidel.
 

Bližší informace rodinám klientů a opatrovníkům podají pracovnice sociálního oddělení - tel. 415 778 744, 778 488 839, popř. e-mailem:
 
Bc. Pařízková Ivana             ivana.parizkova@domovterezin.cz
Kalistová Tereza, DiS.         tereza.kalistova@domovterezin.cz 


Další kontakty :
Bc. Fialová Jiřina                 vedoucí sociálního oddělení                 jirina.fialova@domovterezin.cz
Ing. Ryšánková Jana           ředitelka DZR                                          jana.rysankova@domovterezin.cz

AKTUÁLNĚ K 28.4.2020:
Ve dnech 28. a 29.4.2020 probíhá v našem zařízení kontrolní testování 
všech zaměstnanců. 
K dnešnímu dni není v Domově evidován žádný případ onemocnění.
Nadále zůstává v platnosti omezení návštěv našich klientů v zájmu  minimalizace případného výskytu onemocnění Covid-19.
Za pochopení všem děkujeme.
Od zítřka budou probíhat pravidelné Bohoslužby v DZR Terezín.
Od května budou moci klienti spolu s pracovníky ve skupinách využívat prostory zahrady DZR, kde probíhají dokončovací práce s přípravou na novou sezónu.

AKTUÁLNĚ K 19.4.2020:
imageresize.jpg  Ve dnech 16. a 17.4.2020 proběhlo v našem zařízení testování všech zaměstnanců.
K dnešnímu dni není v Domově evidován žádný případ onemocnění.
Nadále zůstává v platnosti omezení návštěv našich klientů v zájmu  minimalizace případného výskytu onemocnění Covid-19. Za pochopení všem děkujeme.

AKTUÁLNĚ K 13.4.2020:
K dnešnímu dni není v Domově evidován žádný případ onemocnění.

AKTUÁLNĚ K 3.4.2020:
K dnešnímu dni není v Domově evidován žádný případ onemocnění.

AKTUÁLNĚ 30.3.2020 :
K dnešnímu dni není v Domově evidován žádný případ onemocnění.

Klienti jsou v pořádku, jsou seznamováni se situací v DZR prostřednictvím jednotlivých pracovníků.                    O nařízených opatřeních v DZR jsou informováni rovněž prostřednictvím nástěnek na odděleních. Jsou i nadále zapojováni do aktivit a činností běžného života. Nikoliv po skupinách, ale jednotlivě. Všem patří veliká pochvala, jsou trpěliví a vstřícní.

Poděkování patří rovněž rodinným příslušníkům, kteří se snaží udržovat telefonický kontakt s našimi klienty.
Zajištění bezpečného prostředí pro všechny naše uživatele je v tuto chvíli prioritou pro všechny zaměstnance a je naší zodpovědností.

V Domově neleníme, šijeme roušky pro vlastní potřebu. Děkujeme také všem, kteří nám roušky zasílají.
Děkujeme paní Janečkové, paní Vitnerové, paní Šupové a dalším příslušníkům rodin klientů, kteří nám zaslali roušky a jiné potřebné ochranné prostředky.


Z46VZXRU.jpg

AKTUÁLNĚ 16.3.2020 :

V souvislosti s šířením virové nákazy a onemocnění COVID-19 vláda 16.3.2020 schválila krizové opatření s cílem chránit zdraví klientů a zaměstnanců sociálních služeb.

Osobám, které žijí v Domovech pro seniory, včetně našeho zařízení, je vládním nařízením rozhodnuto o zákazu vycházení klientů mimo Domov.
Celou situaci, včetně všech doporučení a nařízení, pečlivě sledujeme. Jsme ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí.
Byl ustanoven krizový štáb DZR Terezín, který se operativně denně schází, aby situaci v našem zařízení monitoroval, hodnotil a případně rozhodl o dalších preventivních opatřeních.
Byl sestaven krizový plán, včetně plánu krizových opatření v případě karantény.
V případě karantény je provoz personálně zajištěn.
Činnosti služby budou v případě krizového stavu zredukovány na minimum.
Bližší informace rodinám klientů a opatrovníkům podají pracovnice sociálního oddělení - tel. 415 778 744, 778 488 839, popř. e-mailem (viz. kontakty).
 
Z důvodu rizika onemocnění v rámci preventivních opatření byl až do odvolání vyhlášen 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV  
bez-nazvu-kopie.png

v našem zařízení. Jedná se o návštěvy našich klientů i zaměstnanců.
 
Za pochopení děkujeme.