Preventivní opatření - aktuality

01. 07. 2020
 


Stále jsou v platnosti pravidla pro návštěvy našeho zařízení.

AKTUÁLNĚ :
Se zaváděním uvolňování vydaných opatření stále trvá možné nebezpečí nákazy onemocněním COVID-19, proto nadále platí tato opatření:
 • omezení návštěv v DZR (pro návštěvy jsou stanovená pravidla)
 • volný pohyb klientů mimo zařízení (je možné stanovit doprovod pracovníka při jejich rizikovém chování)
 • sledování zdravotního stavu (měření teploty klientů i zaměstnanců, sledování příznaků respiračních onemocnění)
 • testování nově přijímaných klientů (od 2.7.2020 již není povinné)
 • povinnost používat roušku ve vnitřních prostorách staveb
 • povinnost používat roušku při výkonu práce na jednom místě ve vzdálenosti méně než 2 m od jiných osob
 • samozřejmostí je dodržování základní hygieny, zejména důkladné mytí rukou.  
  Mějme rozum - dodržujme pravidla 
 Jedině tak předejdeme opětovnému rozšíření nemoci a její druhé vlně.

Návštěvy klientů v zařízeních sociálních služeb
Jakýkoli kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID_19.
Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.
 
Pravidla návštěv:
 
Návštěvy (max. 2 osoby) při příchodu do zařízení podepisují seznámení s opatřením a prohlášení o bezinfekčnosti. Bez vyplněného dotazníku se nedoporučuje vpustit návštěvu do zařízení. 
 
Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 
Návštěvník musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si bude  dezinfikovat ruce. Pokud je to možné, navštívený klient rovněž používá roušku.
  
Návštěvy mohou probíhat ve venkovních prostorách zařízení (atrium DZR)  v zasedací místnosti DZR. Návštěvy na pokojích klientů nejsou doporučeny. Pokud se po domluvě návštěva na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji umožní (imobilní klient), měla by být lůžka zajištěna paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů.
 
Je zajištěné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
 
Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem. Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
 
Tato pravidla jsou platná od 1.7.2020
 

Bližší informace rodinám klientů a opatrovníkům podají pracovnice sociálního oddělení - tel. 415 778 744, 778 488 839, popř. e-mailem:
 
Bc. Pařízková Ivana             ivana.parizkova@domovterezin.cz
Kalistová Tereza, DiS.         tereza.kalistova@domovterezin.cz 


Další kontakty :
Bc. Fialová Jiřina                 vedoucí sociálního oddělení                 jirina.fialova@domovterezin.cz
Ing. Ryšánková Jana           ředitelka DZR                                          jana.rysankova@domovterezin.cz

Od 8. 6. 2020 se naše zařízení opět otevírá veřejnosti. Budou povoleny návštěvy bez omezení, avšak za dodržení všeobecně platných hygienických pravidel. 

Vážení rodinní příslušníci,

od 8. 6. 2020 jsou opět povoleny návštěvy v našem zařízení bez omezení. Tuto skutečnost, stejně jako vy, velmi vítáme. I nadále máme povinnost chránit zdraví vašich blízkých, proto je nutné dodržovat všeobecně platná pravidla a hygienická opatření.  
 
Obecná pravidla návštěv
 • Nadále doporučujeme max. počet 1-2 osoby.
 • Návštěva bude možná pouze při použití ochranných prostředků - rouška.
 • Návštěva nebudete mít teplotu vyšší než 37 °C nebo vykazovat jiné příznaky respiračního onemocnění.
 • Návštěvy doporučujeme v atriu DZR, v případě špatného počasí lze návštěvu uskutečnit na zasedací místnosti nebo na pokoji klienta.
 • Nadále by nemělo docházet mezi vámi a vaším blízkým k fyzickému kontaktu, proto vás prosíme, abyste po celou dobu návštěvy udržovali odstup.

Průběh návštěv

 • Po příchodu se, prosím, ohlaste na recepci DZR, nasaďte si roušku, vydezinfikujte si ruce. 
 • Ukončení návštěvy, prosím, rovněž oznamte na recepci. 
Předem děkujeme za pochopení a respektování výše uvedených pravidel.

Bližší informace rodinám klientů a opatrovníkům podají pracovnice sociálního oddělení - tel. 415 778 744, 778 488 839, popř. e-mailem:
 
Bc. Pařízková Ivana             ivana.parizkova@domovterezin.cz
Kalistová Tereza, DiS.         tereza.kalistova@domovterezin.cz 

 

Vážení rodinní příslušníci,

dle nařízení vlády jsou od 25. 5. 2020 opět povoleny návštěvy v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Obnovení návštěv, stejně jako vy, velmi vítáme. Nicméně jsme si plně vědomi toho, že návštěvy v této době představují pro všechny jisté riziko.
Proto, abychom i nadále ochránili zdraví vašich blízkých, budou návštěvy v našem domově probíhat organizovaně dle níže uvedených pravidel a za přísného dodržování preventivních opatření. Vzájemným pochopením a respektováním bezpečnostních podmínek společně vše zvládneme a budeme se těšit z radostných setkání, která všem už tolik chybí.
Níže naleznete informace a pravidla pro první fázi uvolnění návštěv v našem zařízení od 25. 5. 2020. Prosíme, vezměte na vědomí, že je možné, že tato pravidla budeme ještě v následujících dnech nuceni upravovat podle vývoje situace. O případných změnách vás bude bezodkladně informovat.
 

Koordinace návštěv – domluvení předem

Návštěvy budou možné ve všední dny v čase od 9:00 do 16:30 hodin. Vzhledem k nutnému dodržování preventivních opatřením budou návštěvy probíhat na předem určeném návštěvnickém místě a jejich počet bude koordinován: 
 • Návštěvy budou možné pouze po přechozí domluvě.
 • Pro každou návštěvu je vyhrazen čas maximálně 30 minut.
 • Pro rezervaci návštěvy se obracejte ve všední dny od 7:00 do 15:00 telefonicky na sociální pracovnici tel.: +420 415 778 744, 778 488 839.

Obecná pravidla návštěv

 • Na návštěvu mohou v rezervovaný čas přijít jen 1-2 osoby.
 • Návštěva bude možná pouze při použití ochranných prostředků jako je rouška, štít, ochranný plášť, a pokud nebudete mít teplotu vyšší než 37 °C nebo jiné příznaky respiračního onemocnění.
 • Návštěvy budou probíhat v atriu DZR nebo v případě špatného počasí v zasedací místnosti.
 • Fyzický kontakt mezi vámi a vaším blízkým nebude bohužel z bezpečnostních důvodů možný, proto vás prosíme, abyste po celou dobu návštěvy udržovali odstup minimálně 2 m. V tomto směru prosíme o vaši důslednost a striktní dodržení odstupuDěkujeme za vaši spolupráci a pochopení.

Průběh návštěv

 • V předem rezervovaném čase vás sociální pracovnice vyzvedne u hlavního vchodu.
 • Před vstupem vám pracovník recepce změří teplotu, proběhne dotazování ohledně vašeho zdravotního stavu a požádáme vás o podpis prohlášení o bezinfekčnosti a o dezinfekci rukou.
 • V případě, že nebudete mít vlastní, zapůjčíme vám potřebné ochranné prostředky.
 • Po každé návštěvě prostor/nábytek důkladně vydezinfikujeme.
V případě dotazů se, prosíme, obracejte na sociální pracovnice.
Předem děkujeme za pochopení a respektování výše uvedených pravidel.
 

Bližší informace rodinám klientů a opatrovníkům podají pracovnice sociálního oddělení - tel. 415 778 744, 778 488 839, popř. e-mailem:
 
Bc. Pařízková Ivana             ivana.parizkova@domovterezin.cz
Kalistová Tereza, DiS.         tereza.kalistova@domovterezin.cz 


Další kontakty :
Bc. Fialová Jiřina                 vedoucí sociálního oddělení                 jirina.fialova@domovterezin.cz
Ing. Ryšánková Jana           ředitelka DZR                                          jana.rysankova@domovterezin.cz

AKTUÁLNĚ K 28.4.2020:
Ve dnech 28. a 29.4.2020 probíhá v našem zařízení kontrolní testování 
všech zaměstnanců. 
K dnešnímu dni není v Domově evidován žádný případ onemocnění.
Nadále zůstává v platnosti omezení návštěv našich klientů v zájmu  minimalizace případného výskytu onemocnění Covid-19.
Za pochopení všem děkujeme.
Od zítřka budou probíhat pravidelné Bohoslužby v DZR Terezín.
Od května budou moci klienti spolu s pracovníky ve skupinách využívat prostory zahrady DZR, kde probíhají dokončovací práce s přípravou na novou sezónu.

AKTUÁLNĚ K 19.4.2020:
imageresize.jpg  Ve dnech 16. a 17.4.2020 proběhlo v našem zařízení testování všech zaměstnanců.
K dnešnímu dni není v Domově evidován žádný případ onemocnění.
Nadále zůstává v platnosti omezení návštěv našich klientů v zájmu  minimalizace případného výskytu onemocnění Covid-19. Za pochopení všem děkujeme.

AKTUÁLNĚ K 13.4.2020:
K dnešnímu dni není v Domově evidován žádný případ onemocnění.

AKTUÁLNĚ K 3.4.2020:
K dnešnímu dni není v Domově evidován žádný případ onemocnění.

AKTUÁLNĚ 30.3.2020 :
K dnešnímu dni není v Domově evidován žádný případ onemocnění.

Klienti jsou v pořádku, jsou seznamováni se situací v DZR prostřednictvím jednotlivých pracovníků.                    O nařízených opatřeních v DZR jsou informováni rovněž prostřednictvím nástěnek na odděleních. Jsou i nadále zapojováni do aktivit a činností běžného života. Nikoliv po skupinách, ale jednotlivě. Všem patří veliká pochvala, jsou trpěliví a vstřícní.

Poděkování patří rovněž rodinným příslušníkům, kteří se snaží udržovat telefonický kontakt s našimi klienty.
Zajištění bezpečného prostředí pro všechny naše uživatele je v tuto chvíli prioritou pro všechny zaměstnance a je naší zodpovědností.

V Domově neleníme, šijeme roušky pro vlastní potřebu. Děkujeme také všem, kteří nám roušky zasílají.
Děkujeme paní Janečkové, paní Vitnerové, paní Šupové a dalším příslušníkům rodin klientů, kteří nám zaslali roušky a jiné potřebné ochranné prostředky.


Z46VZXRU.jpg

AKTUÁLNĚ 16.3.2020 :

V souvislosti s šířením virové nákazy a onemocnění COVID-19 vláda 16.3.2020 schválila krizové opatření s cílem chránit zdraví klientů a zaměstnanců sociálních služeb.

Osobám, které žijí v Domovech pro seniory, včetně našeho zařízení, je vládním nařízením rozhodnuto o zákazu vycházení klientů mimo Domov.
Celou situaci, včetně všech doporučení a nařízení, pečlivě sledujeme. Jsme ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí.
Byl ustanoven krizový štáb DZR Terezín, který se operativně denně schází, aby situaci v našem zařízení monitoroval, hodnotil a případně rozhodl o dalších preventivních opatřeních.
Byl sestaven krizový plán, včetně plánu krizových opatření v případě karantény.
V případě karantény je provoz personálně zajištěn.
Činnosti služby budou v případě krizového stavu zredukovány na minimum.
Bližší informace rodinám klientů a opatrovníkům podají pracovnice sociálního oddělení - tel. 415 778 744, 778 488 839, popř. e-mailem (viz. kontakty).
 
Z důvodu rizika onemocnění v rámci preventivních opatření byl až do odvolání vyhlášen 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV  
bez-nazvu-kopie.png

v našem zařízení. Jedná se o návštěvy našich klientů i zaměstnanců.
 
Za pochopení děkujeme.