Změna úhrad za pobyt od 1.5.2021

01. 04. 2021
V souladu se Smlouvou o poskytování sociálních služeb dojde v závislosti na navýšení přímých a nepřímých provozních výdajů spojených se stravováním od 1. 5.2021 k navýšení úhrady za stravu. Stanovená cena je v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Dnem účinnosti tohoto úkonu se mění odst. 1. a 8. článku VI. této smlouvy.
V souvislosti se změnou úhrady za stravu byla provedena aktualizace úhrad za pobyt v DZR Terezín.
Více Ceník služeb.

Další důležitá oznámení