Ubytování

Klienti jsou ubytováni na uzamykatelných pokojích, které si mohou po dohodě se zařízením vybavit vlastním nábytkem, TV apod. V zařízení je umožněno společné ubytování partnerským dvojicím. V případě neshod se spolubydlícím je v rámci možností řešeno přestěhování klientů.

Poskytování služby v našem zařízení odpovídá cílům a charakteru služby, také potřebám cílové skupiny klientů  ve vztahu k místu a denní době. Služba je poskytována po celý rok 24 hodin denně. Klientům je umožněno využívat dostupné vztahové sítě - obchody, služby, apod. Klienti mají možnost využívat všech dostupných společných prostor bez omezení ( mimo dílen, které jsou v provozu v pracovní dny od 7.30 do 16.00 hodin ). Zařízení se snaží vyhovět individuálním potřebám klientů   v rámci možností - vstávání , hygiena, podávání léků, jídla atd

ceník platný od 1.1.2017

POKOJE Jednolůžkový  Jednolůžkový s příslušenstvím Dvoulůžkový

Dvoulůžkový s příslušenstvím

Trojlůžkový
Počet 21 97 18
Strava 115 115 115 115 115
Ubytování 149 156 144 149 123
Celkem denně 264 271 259 264 238
Celkem měsíčně 7920 8130 7770 7920 7140

Návštěvy klientů jsou umožněny kdykoliv, nejsou stanoveny návštěvní hodiny, je doporučeno respektování doby podávání stravy a ukončení návštěvy s ohledem na soukromí klientů do 20.00 hodin.      Návštěvy mohou využít  prostor pokoje klienta, předsíně nebo společenské místnosti. Rodinní příslušníci mají možnost si v době své návštěvy objednat stravu přímo v zařízení, je však nutné tak učinit nejlépe 2 dny před termínem návštěvy.