Pořadník žadatelů

Informace pro žadatele o pobytovou službu

zařazené do pořadníku čekatelů k 31.5.2018

V souvislosti s nařízení EU ve věci ochrany osobních údajů, které vstoupilo v platnost dne 25.5.2018, Vám sdělujeme, že Vaší žádost o umístění v zařízení sociální péče, zaslanou do DZR Terezín, je třeba zaktualizovat.

V případě, že Váš zájem o ponechání žádosti v naší evidenci trvá, postačí pro aktualizaci vyplnit nový formulář ke stažení zde

Žádosti je třeba aktualizovat každých 5 let. V souladu s ochranou osobních údajů nelze údaje o žadateli uchovávat déle, proto budou po uplynutí této lhůty skartovány.

I nadále, vzhledem k omezené kapacitě míst, je rozhodujícím kritériem pro přijetí zejména míra závislosti na pomoci druhé osoby, osobní a rodinná situace žadatele. 

Pokud Vámi podaná žádost již není aktuální, zašlete nám prosím písemné sdělení.
 

 Pořadník žadatelů

Pořadník žadatelů k 11.5.2017 

Pořadník žadatelů k 13.10.2016 

Pořadník žadatelů k 17.3.2016

Pořadník žadatelů k 2.4.2015

Pořadník žadatelů k 3.4.2014

Pořadník žadatelů k 12.9.2013