Historie a současnost

Historie

Domov Terezín se nachází v budově, která je nejstarší ve městě a byla postavena v letech 1780 - 1781. Impuls ke stavbě pevnostního města dal císař Josef II. a pojmenoval ho na počest své matky, královny a císařovny Marie Terezie. Hlavní město Praha zde v roce 1954 zřídilo domov důchodců. Hlavní město Praha, s nástupem nového vedení, zahájilo v devadesátých letech postupnou rekonstrukci celého objektu. Modernizací prošly pokoje, které byly přebudovány na jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové. Byl vybudován stravovací úsek včetně nové kuchyně, jídelny, prádelny, kotelny a dílny pro různé činnosti např. keramická dílna, truhlářská dílna, muzikoterapie, knihovna, tělocvična atd.
 

Současnost

Na základě zřizovací listiny poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytujeme celoroční sociální služby pro 200 klientů. Výhodou našeho zařízení je, že umožňuje bydlení, stravování, zprostředkování lékařské péče, rehabilitaci, sociální služby, individuální péči a aktivní využití volného času i pro partnerské dvojice.
 

Našim cílem je

  • příjemný pobyt našich klientů
  • posilování a zachování naučených dovedností
  • spolupráce s rodinnými příslušníky
  • spolupráce se školami se zaměřením na sociální práci a pedagogiku
Spolupracujeme s Městským úřadem Terezín a Základní školou Terezín při pořádání kulturních a společenských akcí. Kromě toho spolupracujeme se Střední pedagogickou školou Litoměřice, která k nám dochází pravidelně na praxi. Zapojeni jsou rovněž dobrovolní pracovníci, kteří se zaměřují na individuální práci. Klienti mají k dispozici širokou škálu volnočasových aktivit po celý den. Našim cílem je, abychom klienty co nejvíce přiblížili běžnému způsobu života. Důraz je kladen na zachování důstojnosti a možnost rozhodování o sobě. Zvláštní režim je v názvu z toho důvodu, že poskytování sociálních služeb je přizpůsobeno specifickým potřebám klientů domova.
Ing. Jana Ryšánková
ředitelka
 
Naše zařízení je členem  Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.