Organizace je v postavení Správce osobních údajů a z tohoto důvodu je zodpovědná za zpracování získávaných údajů v souladu s platnou legislativou.
Organizace se zavazuje shromažďovat a vést pouze takové osobní údaje o subjektech, které umožňují poskytovat bezpečné, odborné a kvalitní služby. Pro práci s těmito osobními údaji byl vytvořen příslušný systém práce pro všechny personální úrovně, byl definován soubor osobních údajů, jejichž získávání je pro zajištění poskytování kvalitních, odborných a bezpečných služeb klientům nezbytné. Dále bylo přesně vymezeno, k jakému účelu budou konkrétní osobní údaje využívány, a také byla posouzena možná rizika spojená se zajištěním bezpečnosti osobních údajů a jejich správou.
V organizačním a pracovním řádu byly ustanoveny role/pozice odpovědné za dodržování legislativní podmínek v oblasti ochrany osobních údajů
Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.

 Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

BDO Advisory s.r.o.
Petr Štětka
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Tel.: 731 609 403
 Email: gdpr@bdo.cz