Cílová skupina

Komu jsou služby určeny

Dospělým osobám, které dovršily 19 let. Přednost pro přijetí mají osoby s trvalým pobytem v Praze.

Na základě rozhodnutí o registraci poskytujeme pobytové služby osobám :
  • s chronickým duševním onemocněním
  • ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách
  • s kombinovaným postižením - tělesné postižení a duševní postižení (např. používání různých kompenzačních pomůcek + psychiatrická diagnóza nebo demence, vyjma mentálního postižení)
     
Ubytování nabízíme v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Klient může bydlet i mimo zařízení. Ubytování nabízíme i manželským nebo partnerským dvojicím.