Ubytování

Klienti jsou ubytováni na uzamykatelných pokojích, které si mohou po dohodě se zařízením vybavit vlastním nábytkem, TV apod. V zařízení je umožněno společné ubytování partnerským dvojicím. V případě neshod se spolubydlícím je v rámci možností řešeno přestěhování klientů.

Poskytování služby v našem zařízení odpovídá cílům a charakteru služby, také potřebám cílové skupiny klientů  ve vztahu k místu a denní době. Služba je poskytována po celý rok 24 hodin denně. Klientům je umožněno využívat dostupné vztahové sítě - obchody, služby, apod. Klienti mají možnost využívat všech dostupných společných prostor bez omezení ( mimo dílen, které jsou v provozu v pracovní dny od 7.30 do 16.00 hodin ). Zařízení se snaží vyhovět individuálním potřebám klientů   v rámci možností - vstávání , hygiena, podávání léků, jídla atd

POKOJE Jednolůžkový  Jednolůžkový 
s příslušenstvím
Dvoulůžkový

Dvoulůžkový 
s příslušenstvím

Trojlůžkový
Počet 32 12 50 28 0


Návštěvy klientů jsou umožněny kdykoliv, nejsou stanoveny návštěvní hodiny, je doporučeno respektování doby podávání stravy a ukončení návštěvy s ohledem na soukromí klientů do 20.00 hodin. Návštěvy mohou využít prostor pokoje klienta, předsíně nebo společenské místnosti. Rodinní příslušníci mají možnost si v době své návštěvy objednat stravu přímo v zařízení, je však nutné tak učinit nejlépe 2 dny před termínem návštěvy.