Stravování

Součástí péče o klienty sociální služby DZR je celodenní stravování. Stravování je zajištěno 5x denně prostřednictvím vlastní kuchyně. Skladba stravy je přizpůsobena věku, zdravotnímu stavu a přání klientů.
Připravujeme stravu např. šetřící, bílkovinnou (žlučníkovou), diabetickou a výživnou. Strava je dále individuálně uzpůsobena, pokud tak stanoví lékař.

Všichni klienti maji možnost si zvolit jednu ze dvou variant hlavního chodu.
Při sestavování jídelních lístů se vychází ze stravovacích návyků našich klientů. Stravovací komise provádí ankety mezi klienty, kteří  přispívají k sestavování jídelníčků. Jsou zde zohledňována jejich přání a připomínky ke stravě. Pořádáme rovněž týdny mezinárodních kuchyní. Dohlíží se na dodržování pitného režimu po celý den.
Ke každému hlavnímu jídlu je podáváno  např. ovoce, zeleninové saláty, moučníky atd.

Uživatelé služby Chráněné bydlení si stravu zajišťují s dopomocí pracovníků sami.