Transformace naší sociální služby - aktuality

01. 07. 2023
Proces transformace sociální služby – fáze druhá
Od května 2021 jsme zapojeni do projektu transformace naší sociální služby. Přípravná fáze je ukončena a náš Domov se v procesu transformace v současné době posouvá do druhé fáze – fáze realizace. Vrcholí přípravy   na budově Pražská, kam část uživatelů přejde od září 2023 do komunitního bydlení v několika bytech. Uživatelé budou bydlet v menší skupině, v klidnějším prostředí, v pohodlí „svého“ bytu, za podpory našich pracovníků.   
S tímto krokem následně souvisí další reorganizace v naší centrální budově. Úkoly spojené s reorganizací máme naplánované na několik etap:
  1. Stěhování uživatelek 1. oddělení - v současné době probíhají jednání s uživateli, pohovory s rodinami,  s opatrovníky. Uživatelky budou dočasně umístěny na jiná oddělení s tím, že se budeme v co největší možné míře snažit zachovat komfort jejich dosavadního bydlení.
  2. Stěhování aktivizačních dílen – aktivizace uživatelů naší služby ve sklepních prostorách není zcela vhodná (zejména z důvodu vlhkosti), někteří uživatelé odmítají nabízenou aktivitu také z důvodu umístění ve sklepě. Proto v závěru roku dojde k přesunu dílen do prostor v přízemí hlavní budovy.
  3. Vznik domácností na 6. oddělení – pro naše uživatele je vhodné bydlet v menších skupinách – bytech. To je také myšlenkou transformace. Nejvyšší patro budovy jsme shledali vhodným pro rozčlenění na 4 bytové části – domácnosti, každou s 8 uživateli. Uživatelé se naučí pečovat o domácnost, o sebe sama, budou vedeni k osamostatnění a budou připravováni k případnému dalšímu posunu z hlavní budovy do běžného života – chráněné či samostatné bydlení apod.
Jedním z cílů transformace je zvyšování materiálně technického standardu bydlení našich uživatelů.
K realizaci všech těchto kroků budeme přistupovat s ohledem na co největší pohodu a zachování komfortu pro naše uživatele. Největší snahou bude zajistit klidný přechod do nových typů bydlení. Uvědomujeme si, že realizace bude zejména pro uživatele velkou změnou, proto přistupujeme ke všem změnám citlivě a ve spolupráci s rodinnými příslušníky a opatrovníky.
 
 
top