Pracovní doba

SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ    

 Pokud nás chcete osobně kontaktovat, jsme Vám k dispozici v těchto pracovních hodinách: 

 Pondělí            6,30 – 15,00 hod.

 Úterý                6,30 – 15,00 hod.  

 Středa              6.30 – 17,00 hod.

 Čtvrtek             6,30 – 15,00 hod.

 Pátek               6,30 – 15,00 hod.

 Dále nás můžete (nejlépe po předchozí domluvě) navštívit vždy poslední sobotu v měsíci od 9,00 – 11,00 hod.

 Popřípadě se můžeme telefonicky domluvit na jiném termínu.

 Kontakty:  

 telefonní číslo  +  fax   -   416 782 508 , mobil 788 488 839, 778 488 823

 e-mailové adresy :

O poskytnutí pobytové sociální služby v Domově Terezín je možné požádat prostřednictvím formuláře pro žadatele, který naleznete na našich stránkách www.domovterezin.cz , kde ho lze vytisknout. Pokud se Vám formulář nepodaří vytisknout, je možné si o něho požádat písemně. Formulář můžete osobně předat v Domově Terezín nebo zaslat poštou na adresu:      

Domov se zvláštním režimem

Nám.Čs.armády 84

411 55 Terezín    

 

ADMINISTRATIVNÍ ÚSEK  –   (odpovědné osoby – viz kontakt)

 osobní kontakt v pracovní době:

 pondělí - pátek        6,30 – 15,00 hod.

 Děkujeme